PROJEKTY UE

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy ofert wyłoniony został wykonawca, firma Neoteric Sp. z o.o., ul. Miszewskiego 16/5, 80-239 Gdańsk, której oferta była najkorzystniejsza.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego POIG 8.2

"Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"


Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowychw firmie Maht Hart sp. z o.o.”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Maht Hart Sp. z o.o. | ul. Owocowa 2, 80-180 Borkowo | tel. 531735755   medard@mahthart.pl